Sách Chính Trị - Pháp Lý

- 20%
Luật phòng chống tham nhũng

Luật phòng chống tham nhũng

25,000 20,000
- 20%
Làm Báo - Mực Mài Nước Mắt

Làm Báo - Mực Mài Nước Mắt

126,000 100,000
- 25%
Iliad (Tái Bản 2018)

Iliad (Tái Bản 2018)

259,000 194,000
- 25%
Đường Đến Nhà Trắng 2016

Đường Đến Nhà Trắng 2016

209,000 156,000
- 25%
Sụp Đổ

Sụp Đổ

259,000 194,000
- 20%
Luật hải quan

Luật hải quan

17,000 13,600
- 25%
Luật Tài Chính 145326

Luật Tài Chính 145326

68,000 51,000
- 20%
[ Sách ] Luật Doanh Nghiệp

[ Sách ] Luật Doanh Nghiệp

30,000 24,000
- 20%
Luật công an nhân dân

Luật công an nhân dân

15,000 12,000