Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin

Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin

70,800 59,000
Tiết kiệm đến
- 16% (số lượng có hạn)

Giới thiệu sản phẩm Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - LêninTrước thực tiễn mới của sự nghiệp giáo dục và đào tạo, quán triệt.đường lối về đổi mới công tác tư tưởng, lý luận của Đảng và chủ.trương cải cách công tác giảng dạy bậc đại học, cao đẳng, Bộ Giáo.dục và đào tạo đã ban hành chương trình mới và tổ chức biên soạn.cuốn Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác -.Lênin..Sách gồm 3 phần:.- Phần I: Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa.Mác - Lênin..- Phần II: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương.thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa..- Phần III: Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về Chủ nghĩa xã hội.

Có thể bạn sẽ thích

- 16%
1 hu MAT NA TO YEN TUOI COLLAGEN CAO CAP

1 hu MAT NA TO YEN TUOI COLLAGEN CAO CAP

180,000 150,000
- 16%
mạch giảm áp 12V to 3.3V 5V

mạch giảm áp 12V to 3.3V 5V

30,000 25,000
- 16%
mạch tăng áp DC 4.5-32V to 5-42V

mạch tăng áp DC 4.5-32V to 5-42V

102,000 85,000
- 4%

45,000 43,000
- 16%
to yen tinh che 10g ấm áp

to yen tinh che 10g ấm áp

480,000 400,000
- 16%
đàn organ casio IK- 108 cho bé tập chơi

đàn organ casio IK- 108 cho bé tập chơi

2,520,000 2,100,000
- 16%
Bộ KatchUp Flashcard HSK 5

Bộ KatchUp Flashcard HSK 5

444,000 370,000
- 16%
Bộ KatchUp Flashcard HSK 4

Bộ KatchUp Flashcard HSK 4

312,000 260,000
- 16%
Bộ KatchUp Flashcard HSK 3

Bộ KatchUp Flashcard HSK 3

312,000 260,000
- 16%
Sách Quy Luật Của Chiến Lược

Sách Quy Luật Của Chiến Lược

156,000 130,000
- 16%
Sách - Quy Luật Của Chiến Lược

Sách - Quy Luật Của Chiến Lược

156,000 130,000
- 20%
Sách - Quảng Cáo Đột Phá

Sách - Quảng Cáo Đột Phá

140,000 112,000
- 20%
Lá Thư Gửi Bố

Lá Thư Gửi Bố

40,000 32,000
- 26%
Sách: Nâng tầm dịch vụ

Sách: Nâng tầm dịch vụ

125,000 92,000
- 20%
[Sách] Nâng Tầm Dịch Vụ

[Sách] Nâng Tầm Dịch Vụ

125,000 100,000
- 16%
Sách Nâng Tầm Dịch Vụ

Sách Nâng Tầm Dịch Vụ

150,000 125,000
- 30%
sách - Tarot - Lá bài để ngỏ

sách - Tarot - Lá bài để ngỏ

98,000 68,600
- 16%
Sách Mùa Tôm

Sách Mùa Tôm

108,000 90,000
- 16%
Sách - Mùa Tôm

Sách - Mùa Tôm

108,000 90,000
- 16%
Tìm Lại Sức Mạnh Tinh Thần

Tìm Lại Sức Mạnh Tinh Thần

68,400 57,000
- 16%
sách - Lời Vàng Của Bố

sách - Lời Vàng Của Bố

94,800 79,000
- 19%
Sách - Chuyện Tầng Năm

Sách - Chuyện Tầng Năm

56,000 45,000